Kontakt

Opiekunem kierunku jest dr hab. inż Piotr Kleczkowski, prof. AGH
(mail: kleczkow@agh.edu.pl).

Opiekę nad stroną internetową sprawują:
mgr inż. Katarzyna Baruch
mgr inż. Karolina Kolber
mgr inż. Tomasz Dziedzic

Kontakt do wszystkich pracowników AGH można znaleźć na uczelnianej platformie systemu informacyjnego SKOS. Można wyszukać tam prowadzących zajęcia oraz osoby odpowiedzialne za poszczególne przedmioty.