Kontakt

Opiekunem kierunku jest prof. dr hab. inż Piotr Kleczkowski
(mail: kleczkow@agh.edu.pl).

Opiekę nad stroną internetową sprawuje mgr inż. Bartłomiej Chojnacki
(mail: bchojnacki@agh.edu.pl).

Kontakt do wszystkich pracowników AGH można znaleźć na uczelnianej platformie systemu informacyjnego SKOS. Można wyszukać tam prowadzących zajęcia oraz osoby odpowiedzialne za poszczególne przedmioty.