LAT

LAT, czyli Laboratorium Akustyki Technicznej dysponuje nowoczesnym sprzętem pomiarowym, umożliwiającym badania akustyczne w szerokim zakresie. W jego skład wchodzą: komora pogłosowa, komora bezechowa oraz pomieszczenia laboratoryjne.

Komora pogłosowa jest pomieszczeniem zaprojektowanym tak, aby zapewnić jak najdłuższy czas pogłosu przy jednoczesnym rozproszeniu dźwięku. W komorze tej wykonuje się szereg pomiarów związanych m.in. z rozpraszaniem i pochłanianiem dźwięku.

Przeciwieństwem komory pogłosowej jest komora bezechowa, której ściany pochłaniają dźwięk – wyłożenie ich klinami wykonanymi z wełny szklanej uniemożliwia dotarcie fali odbitej z powrotem do źródła lub odbiornika. Właściwości akustyczne tego pomieszczenia umożliwiają m.in. precyzyjne pomiary kierunkowości oraz mocy akustycznej.

Sterowanie wykonywanymi pomiarami odbywa się z przyległych pomieszczeń laboratoryjnych tak, że w komorach może znajdować się tylko niezbędny sprzęt pomiarowy oraz badane próbki. W LAT znajdują się także stanowiska umożliwiające wykonanie badań z wykorzystaniem: rury impedancyjnej (fizyczny współczynnik pochłaniania dźwięku), sondy natężeniowej (natężenie dźwięku), wibrometru laserowego (drgania struktur), stukacza młotkowego (dźwięki uderzeniowe), symulatora głowy i torsu (parametry akustyczne pomieszczeń), sztucznych ust (zrozumiałość mowy). Ze szczegółami można zapoznać się na stronie internetowej LAT-u