Informacje ogólne

Studia na kierunku Inżynieria Akustyczna są prowadzone na wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, posiadającym duży zespół wyspecjalizowany w akustyce i laboratoria bogato wyposażone w odpowiedni sprzęt. Współczesny akustyk nie może obejść się bez nowoczesnej wiedzy z zakresu informatyki i elektroniki, dlatego część przedmiotów prowadzi wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.

Pierwszy stopień studiów rozpoczyna się od podstaw bez których dalsze kształcenie jest niemożliwe: matematyki, fizyki i programowania. Następnie poznajemy przedmioty inżynierskie: elektrotechnika, mechanika, programowanie w środowisku Matlab. Od trzeciego semestru rozpoczynają się przedmioty związane z dźwiękiem – podstawy akustyki, teoria drgań, przetwarzanie sygnałów, inżynieria dźwięku, miernictwo wibroakustyczne, akustyka architektoniczna, akustyka muzyczna i wiele innych.

Jedną trzecią przedmiotów na obu stopniach studiów student wybiera sam.

Absolwent pierwszego stopnia kierunku Inżynieria Akustyczna posiada praktyczną wiedzę dotyczącą realizacji nagrań, ograniczania hałasu, technik pomiarowych oraz analizy i syntezy mowy. Decydując się na drugi stopień studiów należy dokonać wyboru jednej z dwóch specjalności: „Drgania i hałas w technice i środowisku” oraz „Inżynieria dźwięku w mediach i kulturze”. Specjalności różnią się zakresem przedmiotów obowiązkowych, jednak nie ogranicza to możliwości zdobywania wiedzy z obu dziedzin – studenci jednej ze specjalności mogą wybierać przedmioty obieralne także spośród przedmiotów obowiązkowych dla studentów drugiej specjalności.

W ramach wielu przedmiotów prezentowane jest obok polskiego fachowe nazewnictwo angielskie. Jeden z przedmiotów na II stopniu prowadzony jest w całości w jęz. angielskim.