Koła naukowe

Na Akademii Górniczo-Hutniczej działa wiele kół naukowych, jednak dwa z nich są szczególnie bliskie Inżynierii Akustycznej: Koło Naukowe Inżynierii Akustycznej oraz Koło Naukowe Wibroakustyki Budowli.

Na Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki działa również Krakowska Sekcja Studencka Audio Engineering Society.