Koła naukowe

Na Akademii Górniczo-Hutniczej działa ponad 150 kół naukowych, aż 6 z nich jest szczególnie bliskich Inżynierii Akustycznej. To właśnie w tych organizacjach Studenci stawiają pierwsze kroki na drodze kariery zawodowej oraz naukowej, zdobywając bezcenne doświadczenie. Laboratoria i pracownicy naukowi Katedry są zawsze otwarci na pomysły i projekty studenckie, chętnie służą pomocą i nadzorem merytorycznym. Najlepsze projekty studenckie mogą liczyć na uzyskanie finansowania w ramach konkursów takich jak Grant Rektora dla Kół Naukowych, konkursy Fundacji dla AGH czy liczne programy uczelniane czy nawet Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Na Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki działają następujące koła naukowe związane z tematyką akustyki:

 

Koło Naukowe Akustyki Architektonicznej

Studenckie Koło Naukowe Elektroakustyków „Electrosonus”

 Koło Naukowe Inżynierii Akustycznej


Studenckie Koło Naukowe Ekoakustyki „Żubr”

Koło Naukowe Informatyki w Wibroakustyce „LabAcoustics”

Koło Naukowe Ergonomii „Komfort”

Na Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki działa również Krakowska Sekcja Studencka Audio Engineering Society.