Prace dyplomowe magisterskie (sesja letnia)

Wpływ operacji selektywnego sumowania wielotonów harmonicznych na percepcję ich wysokości.
(promotor:
dr hab. inż. Piotr Kleczkowski)

Parametryzacja warunków odsłuchowych w Sali koncertowej SYMFONIA Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
(promotor:
dr hab. inż Tadeusz Kamisiński)

Analiza wpływu parametrów fizycznych na skuteczność promieniowania dźwięku przez płyty.
(promotor:
dr hab. inż Anna Snakowska)

Badanie wpływu zmian parametrów materiałowych ustroju pochłaniającego na jego wpółczynnik pochłaniania.
(promotor:
dr inż. Katarzyna Suder-Dębska)

Wielokanałowy system akwizycji odpowiedzi impulsowych pomieszczenia.
(promotor:
Dr inż. Janusz Piechowicz)

Badanie wrażliwości modelu hałasu tramwajowego na dane wejściowe.
(promotor:
dr inż. Tadeusz Wszołek)

Sterowanie dźwiękiem w systemach wielokanałowych.
(promotor:
Dr inż. Jacek Wierzbicki)

Percepcja synchronicznych efektów dźwiękowych w filmach oraz grach.
(promotor:
prof. Mariusz Ziółko)

Dokładność lokalizacji źródła dźwięku w nagraniach binuauralnych.
(promotor:
dr inż. Jacek Wierzbicki)

Generowanie filtrów symulujących odpowiedź impulsową środowiska wirtualnego.
(promotor:
dr inż. Bartosz Ziółko)

System syntezy dźwięku przestrzennego.
(promotor:
dr inż. Jacek Wierzbicki)

Badanie wpływu infradźwięków na człowieka.
(promotor:
dr inż. Cezary Kasprzak)

Udźwiękowienie materiału wideo w technice ambiofonicznej i jego ocena przez słuchaczy.
(promotor:
dr hab. inż. Piotr Kleczkowski)

Modelowanie zjawisk akustycznych w silniku audio gier komputerowych.
(promotor:
dr inż. Bartosz Ziółko)

Projekt adaptacji akustycznej Sali w domu kultury.
(promotor:
dr inż. Janusz Piechowicz)

Zastosowanie przegród warstwowych w ograniczaniu hałasu na stanowiskach pracy.
(promotor:
dr inż. Jan Sikora)

Dopasowanie toru transmisji dźwięku do warunków odsłuchowych.
(promotor:
dr inż. Jacek Wierzbicki)

Dopasowanie toru transmisji dźwięku do warunków odsłuchowych.
(promotor:
dr inż. Jacek Wierzbicki)

Diagnostyka uszkodzeń przekładni planetarnej na podstawie parametrów statystycznych.
(promotor:
dr inż. Tomasz Korbiel)

System triangulacji z wykorzystaniem mikrofonów ambisonicznych.
(promotor:
dr inż. Jacek Wierzbicki)

Analiza komercyjnych wdrożeń systemu rozpoznawania mowy SARMATA.
(promotor:
dr inż. Bartosz Ziółko)


2015/2016:

Modelowanie akustyczne obiektów wielkogabarytowych.
(promotor:
dr inż. Bartłomiej Stępień)