Prace dyplomowe inżynierskie (sesja zimowa)

Wpływ adaptacji akustycznej orkiestrostronu na wybrane parametry akustyczne w Sali Opery Krakowskiej.
(promotor:
dr hab. inż Tadeusz Kamisiński)

Modelowanie i weryfikacja pomiarowa hałasu kolejowego.
(promotor:
dr inż. Tadeusz Wszołek)

Wykrywanie ataków playback w systemach biometrii głosowej.
(promotor:
dr inż. Jakub Gałka)

Implementacja głosowego zamka do drzwi w oparciu o mikrokontroler typu ARM.
(promotor:
dr inż. Jakub Gałka)

Konstrukcja i realizacja mikrofonu pojemnościowego.
(promotor:
dr inż.. Ryszard Olszewski)

Analiza akustyki kościoła św. Katarzyny w Krakowie w kontekście możliwości wykonawczych muzyki chóralnej.
(promotor:
dr inż. Adam Pilch)

Badanie modelowe współczynnika pochłaniania dźwięku.
(promotor:
dr inż. Adam Pilch)

Korekcja akustyki pomieszczenia odsłuchowego w zakresie małych częstotliwości.
(promotor:
dr inż. Paweł Małecki)

Testy krzyżowe systemów identyfikacji mówcy.
(promotor:
dr inż. Bartosz Ziółko)

Badanie tłumienia dźwięku słuchawek audio
(do odtwarzania muzyki)
(promotor:
dr inż. Adam Pilch)

Dokładność predykcji parametrów akustycznych wnętrz przy użyciu metod geometrycznych
(promotor:
dr hab. inż. Tadeusz Kamisiński)

Wpływ rozmieszczenia ustrojów dźwiękochłonnych i rozpraszających na parametry akustyczne wnętrz o małej kubaturze
(promotor:
dr hab. inż. Tadeusz Kamisiński)

Analiza efektywności pracy oraz ocena słuchowa jakości miksu przy zastosowaniu wybranych stacji roboczych DAW
(promotor:
dr inż. Paweł Małecki)

Wpływ metod kalibracji toru pomiarowego na dokładność pomiaru parametru siły dźwięku
(promotor:
dr inż. Adam Pilch)

System detekcji nagrań
(promotor:
dr inż. Bartosz Ziółko)

Hałas niskoczęstotliwościowy generowany przez elektrownie wiatrowe
(promotor:
dr inż. Tadeusz Wszołek)

Projekt i symulacja systemu aktywnego zwalczania hałasu
(promotor:
dr inż. Roman Rumian)

Uniwersalny kontroler MIDI
(promotor:
dr inż. Roman Rumian)

Produkcja utworu muzycznego w systemie cyfrowym i analogowym oraz słuchowa ocena wyników
(promotor:
dr inż. Paweł Małecki)

Budowa i test instrumentalnego wzmacniacza lampowego.
(promotor:
dr inż. Henryk Łopacz)

Produkcja muzyczna z zastosowaniem wielokanałowego systemu dźwięku 5.1
(promotor:
dr inż. Paweł Małecki)

Ocena wpływu instalacji na środowisko w zakresie oddziaływań akustycznych na przykładzie kopalni dolomitu. Opracowanie i weryfikacja modelu akustycznego kopalni oraz wykonanie obliczeń modelowych.
(promotor:
dr inż. Tadeusz Wszołek)

Dźwięk bębna basowego: analiza czasowo-częstotliwościowa i odczucie barwy.
(promotor:
dr hab. inż. Piotr Kleczkowski )

Koncepcja syntezatora analogowego
(promotor:
dr inż. Ryszard Olszewski)

Ocena wpływu instalacji na środowisko w zakresie oddziaływań akustycznych na przykładzie kopalni dolomitu. Analiza i ocena wyników pomiarowych i obliczeniowych oraz koncepcja poprawy istniejącego klimatu akustycznego.
(promotor:
dr inż. Tadeusz Wszołek)

Ocena wpływu instalacji na środowisko w zakresie oddziaływań akustycznych na przykładzie kopalni dolomitu. Pomiary mocy akustycznej istotnych źródeł hałasu oraz parametrów klimatu akustycznego w otoczeniu kopalni.
(promotor:
dr inż. Tadeusz Wszołek)

Wersja demonstracyjna silnika audio do gier RAYAV
(promotor:
dr inż. Bartosz Ziółko )

Pomiary mocy akustycznej i kierunkowości zestawu perkusyjnego
(promotor:
dr inż. Adam Pilch )

2015/2016:

Testy odsłuchowe implementacji HRTF nastawionych na wydajność obliczeniową.
promotor:
dr inż. Bartosz Ziółko

Ocena emocji w korpusie mowy emocjonalnej
promotor:
dr inż. Bartosz Ziółko

Integracja biblioteki RAYA z silnikiem Unreal Engine 4
promotor:
dr inż. Bartosz Ziółko

Aplikacja do wykrywania reklam w radio
promotor:
dr inż. Bartosz Ziółko

Aplikacja do wydobywania mowy z nagrania słabej jakości
promotor:
dr inż. Bartosz Ziółko

Aplikacja uproszczonej przestrzenności dźwięku dla gier fabularnych
promotor:
dr inż. Bartosz Ziółko