„Inżynieria Akustyczna to interdyscyplinarny temat, który rozwija ogólne umiejętności poszukiwane przez pracodawców” – tak swoje studia, o zakresie zbliżonym do naszego, określa Uniwersytet w Southampton w Wielkiej Brytanii.