Problemy techniczne

Z powodu problemów technicznych, strona Inżynierii Akustycznej musiała zostać przywrócona do jednej z poprzednich wersji rozwojowych. W związku z tym utracono bieżące informacje i aktualności, będą one jednak sukcesywnie odzyskiwane i uzupełniane.